Voorwaarden

Internationale ASF-vrijwilligers in Berlijn

Internationale ASF-vrijwilligers in Berlijn

De meeste vrijwilligers zijn tussen achttien en dertig, maar ook wie ouder is is zeker welkom om deel te nemen aan ons programma.

We verwachten geen opgeleide professionals of sociaal werkers, zelfs wanneer in sommige projecten bepaalde vaardigheden vereist zijn. We verwachten vooral individuen die bereid zijn om zichzelf open te stellen voor nieuwe ervaringen: het ontmoeten van en samenwerken met andere mensen, het leren kennen van andere culturen, opvattingen, werksferen en levensbeschouwelijke overtuigingen. Zowel de bereidwilligheid om met anderen samen te werken, als interesse in politiek, historisch of sociaal werk zijn voorwaarden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

In de meeste projecten is een (zeer) goede taalvaardigheid van de vrijwilligers vereist. Begin dus zo vroeg mogelijk te studeren!

De vrijwilligersdienst bij ASF duurt twaalf maanden. Een vredesdienst is geen gewone job en verschilt uitermate van een au pair. De vrijwilligers hebben geen werkcontract. Maar dat betekent uiteraard niet dat vrijwilligers alleen staan in wat ze doen. Vrijwilligers ontmoeten elkaar tijdens de seminaries, alwaar ze ervaringen uitwisselen, samenwerken en, natuurlijk, veel plezier hebben.

Een internationale vredesdienst geeft je de kans om mensen te ontmoeten uit verschillende culturen met andere politieke en religieuze opvattingen. 

Daarom zijn we op zoek naar open en sociale mensen, die bereid zijn om samen te werken en andere manieren van leven en denken te accepteren, die bereid zijn naar de ander te luisteren, te leren en die zich willen engageren voor een betere wereld.

Een engagement bij ASF vereist geen specifieke religieuze geloofsovertuiging. De vrijwilligers van ASF hebben verschillende religieuze en culturele achtergronden - zijn vaak atheïstisch. Maar we verwachten van onze vrijwilligers om respectvol met de religies of geloofsovertuigingen van anderen om te gaan.

ASF België vzw

Wens je meer informatie? Neem dan contact met ons op:

Contact

ASF België vzw Vredesdienst
Jozef II-straat 174, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 234 68 27
Fax : +32 (0)2 231 14 13
belgien[at]asf-ev.de