Onze visie en waarden

ASF België Vredesdienst maakt culturele uitwisselingen mogelijk, zet zich in voor mensenrechten, vrede en tolerantie en houdt de herinnering aan de misdaden die gepleegd zijn tijdens het naziregime (1933-1945) levendig.

 

ASF België Vredesdienst deelt haar visie en waarden met haar Duitse zusterorganisatie Aktion Sühnezeichen Friedendienste (ASF, Actie teken van verzoening vredesdiensten).

Aktion Sühnezeichen Friedendienste werd in 1958 door protestanten in Duitsland opgericht. Van begin af aan is ASF een oecumenische organisatie, die open staat voor andere religies en overtuigingen.

De herinnering aan de misdaden, die gepleegd zijn ten tijde van het naziregime en de Tweede Wereldoorlg jegens vele groepen mensen in Europa, vormt voor ASF een motief om zich te engageren tegen alle soorten van discriminatie in de huidige tijd. ASF wil attent maken op de gevolgen van deze geschiedenis van terreur en geweld en richt zich tegen huidige vormen van antisemitisme, racisme en butensluiting van minderheden. Sinds de oprichting in 1958 hebben vele duizenden mensen met hun engagement voor ASF een teken gezet voor vrede en tolerantie.

Elk jaar werken ongeveer 170 vrijwilligers een jaar of anderhalf jaar in de vele projecten van Aktion Sühnezeichen Friedendienste in 13 verschillende landen. ASF organiseert ook internationale zomerkampen, waaraan jaarlijks 200 mensen deelnemen.