Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk

De gruwel van het nazisme en de concentratiekampen hebben ook België niet gespaard. Het Fort van Breendonk is hiervan een ontroerend en sprekend bewijs. Het is vandaag één van de best bewaarde kampen in Europa.

Breendonk is een open oord, dat zich in de eerste plaats richt tot al diegenen die op één of andere manier hebben gestreden voor de vrijheid, zich hebben verzet tegen de verdrukking, en zij die het slachtoffer werden van blind racisme en fanatisme: oud-strijders, weerstanders, krijgsgevangenen, weggevoerden allerhande, Joodse weerstanders en slachtoffers van de Shoah en nog vele anderen. Verder ook tot al wie het democratisch ideaal onderschrijft.

Elk jaar bezoeken 60.000 à 65.000 leerlingen het fort. Tijdens het bezoek kunnen de jongeren zich een nauwkeurig beeld van de geschiedenis vormen. In combinatie met een bezoek aan de Kazerne Dossin te Mechelen is het mogelijk om naast de politieke vervolging, zoals die in Breendonk belicht wordt, ook de typische kenmerken van de rassenvervolging te behandelen.