Monnikenheide

Het gekwalificeerde personeel en de gemotiveerde vrijwilligers van Monnikenheide ontwikkelen, samen met personen met een mentale handicap, een begeleidingsmodel met gedifferentieerde opvangvormen, waardoor de cliënten zich volwaardig in de maatschappij kunnen integreren en ontplooien. Dit gebeurt op basis van een pedagogisch concept en in samenspraak met alle betrokkenen.

Door aandacht te besteden aan de eigen mogelijkheden bij het leren, wonen, werken en ontspannen, helpt Monnikenheide de persoon met een mentale handicap bij de vorming van zijn of haar zelfbeeld. Speciale aandacht gaat hierbij naar de persoonlijke ontwikkeling van de cliënten.