L'Arche Bruxelles asbl

De Arkgemeenschap in Brussel omvat vier leefgemeenschappen waar mensen met en zonder een mentale handicap samenwonen. Elk huis heeft een team van vrijwilligers en professionele krachten. In de Arkgemeenschap staat de mens centraal. Het leven in de Arkgemeenschap biedt groeikansen op menselijk en geestelijk gebied. Je leert er jezelf kennen en leert anderen in hun hoedanigheden waarderen. De Ark is verbonden aan een federatie die meer dan 100 gemeenschappen telt, verspreid over vijf werelddelen.