Kazerne Dossin is een museum over de vervolging van Joden, sinti en roma in België in 1940-1944. Kazerne Dossin beperkt zich echter niet tot een louter historiserende benadering maar brengt ook een vertaling naar vandaag toe, vanuit een welbepaald mensenrechtenconcept.

Het museum vertrekt vanuit het historische verhaal van Jodenvervolging en de Holocaust in relatie tot de Belgische casus, om te reflecteren over hedendaagse fenomenen van racisme en uitsluiting van bevolkingsgroepen en over discriminatie omwille van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur, geslacht, geaardheid.

Daarnaast wil Kazerne Dossin ook een analyse maken van groepsgeweld in de samenleving, als mogelijke opstap naar genocides.

Aldus opgevat, draagt dit museum fundamenteel bij tot een educatief maatschappelijk project waarin burgerzin, democratische weerbaarheid en verdediging van individuele basisvrijheden centraal staan.