De Ark - Gemeenschap Moerkerke vzw

De Ark is een federatie van leefgemeenschappen waar mensen met en zonder mentale handicap op bijzondere wijze elkaars leven delen. In de Arkgemeenschap staat voorop dat iedere mens, ongeacht zijn capaciteiten, een unieke en onvervangbare waarde heeft.

Sinds 1993 is er ook een Arkgemeenschap in Moerkerke bij Brugge met een woonhuis, "De Barke", en een werkatelier, "'t Hoevetje". Sinds december 2005 bestaat er ook een huis in Brugge: "De Moerbei".

Momenteel verblijven er in beide huizen samen 14 mensen; zeven in elk woonhuis. De bewoners met een mentale handicap wonen er samen met assistenten en vrijwilligers. De vrijwilligers van ASF België vervullen er verschillende taken, waaronder boodschappen doen, een handje toesteken bij de wekelijkse poetsbeurt en 's avonds met een van de bewoners koken.