Convivial - Beweging ter integratie van vluchtelingen

Convivial - Beweging ter integratie van vluchtelingen faciliteert de opname van vluchtelingen uit de hele wereld in de Belgische samenleving op basis van actieve medeverantwoordelijkheid.

In België worden asielzoekers in centra opgevangen waar ze eerste ondersteuning krijgen. Ze krijgen er onderdak en ondersteuning bij het indienen van hun asielaanvraag. Zodra ze het opvangcentrum verlaten begint de maatschappelijke integratie pas echt en doen zich ook vele problemen voor. Het is precies daar dat Convivial vzw tussenkomt met een aangepaste en concrete begeleiding bij, onder meer, het zoeken van een geschikte woonst, meubels, kleding,... maar ook bij het opzetten en uitbouwen van een sociaal netwerk, het vinden van een opleiding en/of werk en de culturele aanpassing.