ATD Vierde Wereld

ATD Vierde Wereld is een door de Franse priester Joseph Wresinski in 1957 opgerichte internationale beweging tegen armoede en uitsluiting in de wereld.

ATD Vierde Wereld heeft vestigingen in 26 landen in Azië, Europa, Afrika, en Amerika. ATD staat voor Agir Tous pour la Dignité (vrij vertaald: allen samen in de weer voor waardigheid). In 1971 werd de Belgische vestiging van ATD Vierde Wereld gesticht en in het jaar daarop de Nederlandse vestiging. De naam "vierde wereld" is gekozen naar analogie van de "derde wereld" (de ontwikkelingslanden). Met "vierde wereld" wordt hier bedoeld alle armen in zowel de rijke als in de ontwikkelingslanden.

ATD Vierde wereld heeft een raadgevende status bij de Verenigde Naties, de ILO en de Raad van Europa.

De beweging slaagde erin om 17 oktober uit te laten roepen tot Internationale dag voor de uitroeiing van armoede (ook: Werelddag van verzet tegen extreme armoede), een dag die in 1992 erkend werd door de Verenigde Naties.

Sinds 2014 doet vrijwilliger van ASF een voltijdse vredesdienst bij de jeugdafdeling van ATD Vierde Wereld in Brussel en Wallonië, bij ATD Quart Monde Jeunesse Wallonie Bruxelles