Adviescentrum Migratie i.s.m. Protestants Sociaal Centrum Antwerpen

Mensen met verblijfsvragen en een precair verblijfsstatuut terecht bij het Adviescentrum Migratie (ACM). Dit team is een samengaan van de Vluchtelingendienst CAW en het PSC Vluchtelingenwerk.

Vrouwenwerking

De Vrouwenwerking biedt steun aan vluchtelingenvrouwen die nood hebben aan psychosociale ondersteuning en netwerkvorming. Het is een warme, veilige plaats waar de vrouwen kunnen zijn wie ze zijn, een kop koffie drinken, een praatje maken, lotgenoten ontmoeten... Er worden o.a. lessen Nederlands, creatief therapeutische sessies en opvoedingsondersteuning aangeboden.

Jongerenwerking

De Jongerenwerking is er voor jonge vluchtelingen tussen 12 en 21 en speciaal voor jongeren die zonder hun ouders naar België gekomen zijn. Jongeren kunnen er terecht met al hun vragen over papieren, OCMW's, de regels in België, school, gezondheid en huisvesting maar ook om te praten over vrije tijd, sport, mensen leren kennen, hobbys enz. Ook organiseert de jongerenwerking uitstapjes in de natuur of in de stad en een kamp in de zomer.