De vereniging zonder winstoogmerk ASF België Vredesdienst werd in 2007 opgericht door voormalige vrijwilligers van de Duitse organisatie Aktion Sühnezeichen Friedendienste (Actie teken van verzoening vredesdiensten) om vanuit België de lange termijn vredesdiensten te organiseren in samenwerking met ASF in Duitsland en de contacten met de Belgische projectpartners uit te breiden.

Voorzitter: Lisa Mangold

Bestuurder: Lucia Gries

Elk jaar wordt een verslag van de activiteiten van ASF België Vredesdienst gepubliceerd in het jaarverslag van de Duitse organisatie Aktion Sühnezeichen Friedendienste (ASF).