De geschiedenis van ASF in België

ASF-vrijwilligers in Wasmuel in 1964 (Foto: Hartmut Greyer)

De eerste Duitse vrijwilligers van ASF kwamen in 1963 naar België om een tehuis te bouwen in Wasmuel, toen hard getroffen door de sluiting van de kolenmijnen.

In Duitsland bestaat ASF sinds de oprichting van Aktion Sühnezeichen (Actie Teken van Verzoening) in 1958. De oprichting werd bezegeld met een verklaring, waarin de schuld van Duitsland voor de nazimisdaden werd erkend. Deze verklaring werd voorgelezen tijdens de synode van de Duitse protestantse kerk en ondertekend door twee derde van de leden.

Eerste activiteiten in België
 

Sinds 1963 zijn Duitse vrijwilligers van ASF in België actief. In dat jaar, bijna twintig jaar na het einde van de Duitse bezetting van België, kwamen de eerste vrijwilligers helpen bij de bouw van een tehuis in Wasmuel (bij Bergen), "Notre Foyer". Deze regio was zwaar getroffen tijdens de oorlog en leed onder een economische crisis door de sluiting van de koolmijnen en de ontmanteling van de Belgische koloniën. Tijdens het werk in Wasmuel zijn de eerste banden tussen de Belgische bevolking en de Duitse vrijwilligers van ASF gesmeed.

ASF-vrijwilliger aan het werk in "Notre Foyer", 1964 (Foto: Hartmut Greyer)

Uitbreiding van de vredesdiensten

Sindsdien is ASF haar vredesdiensten in België blijven uitbreiden: vrijwilligers van ASF werken op dit moment in sociale projecten, niet-gouvernementele organisaties, musea en gedenkplaatsen verspreid over heel België.

Sinds 1983 werken vrijwilligers van ASF in verschillende leefgemeenschappen van de Ark en in Huize Monnikenheide in Zoersel. In deze gemeenschappen wonen mensen met een mentale handicap.

Eind jaren tachtig begon ASF samen te werken met partners van de joodse gemeenschap in de Brusselse regio en later ook met de Kazerne Dossin (voorheen: Joods Museum van Deportatie en Verzet) en het Joods Museum van België.

In die periode begon ook onze samenwerking met het Protestants Sociaal Centrum in Antwerpen, dat zich inzet voor mensen in nood, zoals in het Adviescentrum Migratie.

Vanaf 2008 werkt er eveneens een ASF-vrijwilliger bij het Studie- en Documentatiecentrum Oolog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA). Sinds enkele jaren zijn er tevens ASF-vrijwilligers actief bij Rencontres en La Goudinière, sociale projecten voor kinderen en jongeren in Wallonië, bij ATD Vierde Wereld en Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk.

Een eigen kantoor voor ASF in België

Vanaf 1963 werden de vredesdiensten in België georganiseerd vanuit het kantoor van ASF in Frankrijk voor de Franstalige projecten en vanuit Nederland voor de Nederlandstalige projecten. In 2004 werd het eerste ASF-kantoor in België in Brussel geopend, tot uiteindelijk in 2007 de Belgische vereniging ASF België vzw Vredesdienst werd opgericht door voormalige vrijwilligers.

Klik hier om de lijst van de vredesdienstsprojecten in België bekijken.